پلنگ سرگردان در خیابان‌های قائم شهر+ فیلم

یک قلاده پلنگ بالغ و سرگردان صبح امروز برخی خیابان های قائم شهر را جولانگاه خود کرده است. یک قلاده پلنگ بالغ صبح امروز یکشنبه چهارم اردیبهشت ماه بر بالای یکی از ساختمان‌های خیابان ساری شهر قائم شهر مشاهده شده است. بر اساس تصاویر دریافتی و مشاهده شاهدان عینی این پلنگ در تاریکی هوا ابتدا وارد خیابان […]